İnsan kaynakları

Objektif bir lojistik okuludur. Şirket bünyesinde istihdam edilen kişiler sektöre ilk firmamızda adım atarlar. Şirket politikasi gereği istihdam ettiği genç ve dinamik ruha sahip kişilerin din, dil, ırk, cinsiyet, engelli ayrımı yapmadan doğru işe= doğru kişi felsefesi ile hareket ederek istihdam edilir. Çalışanların memnuniyeti artırmak ve böylece müşteri memnuniyetini maksimum düzeyde sağlamak hedefimiz objektif IK olarak; personelin tedarik zincirin tüm halkalarını bilen kişiler haline gelmesini sağlayan eğitimler sunmaktadır. İşe alınan genç, dinamik, hırslı ve en az bir yabancı dil bilen takım arkadaşlar tüm departmanlarda oryantasyon eğitimi aldıktan sonra asli işine başlar. Kurulduğu günden beri lojistik tedarik zincirinin tüm halkalarını gerçekleştirebilen, müşteri bazında ayrıştırılmış küçük takımlar halinde hizmet veren, grupların sorumlularının müşteriler ile direk irtibat halinde olduğu, tüm operasyonun sadece o takım içinde gerçekleştirildiği ve müşteri memnuniyet seviyesi çok yükseklere çıkarılarak hizmet verilmektedir. Objektif lojistik bünyesindeki herkes müşteri memnuniyeti ruhu ile yetişir. Objektif Lojistik bir lojistik okuludur.

Şirketimiz, genç ve dinamik ruha sahip kişileri din, dil, ırk, cinsiyet, engelli-engelsiz ayrımı yapmadan doğru işe - doğru kişi felsefesi ile hareket ederek istihdam eder.

Personel memnuniyetini artırmanın müşteri memnuniyetini maksimum düzeye çıkaracağının bilinci ile Objektif Lojistik İnsan Kaynakları olarak; personelimizin tedarik zincirinin tüm halkalarına hakim, vizyonu geniş kişiler haline gelmesini sağlayan eğitimler sunmaktayız. İşe alımı gerçekleşen genç, dinamik, hırslı takım arkadaşlar tüm departmanlarda oryantasyon eğitimi aldıktan sonra asli işine başlar. Sonraki süreçte sürekli eğitimlerle kişisel gelişimlerini eş zamanlı olarak sürdürmektedirler...

Personelimiz, aldığı eğitimler ve mesaileri esnasında kazandıkları deneyimleri ile kendilerine, şirketimize ve sektöre ciddi değer katmakta, şirketimiz de bu gelişime kaynak olmaktan gurur duymaktadır...